Organisasjon i skolen

Barn og ungdom som viktig samfunnsressurs
Gjennom organisert trening utvikler barn og unge et levende og sterkt samfunnsengasjement og får tro på egne talenter, rettigheter og plikter. Barn og unge er en viktig samfunnsressurs, og vårt arbeid bygger på troen om at barn og unge både vil, kan og mestrer.

ABUR - organisasjonenes representant
Våre medlemmer er barne- og ungdomsorganisasjoner er speiderorganisasjoner, bygdelagsorganisasjoner, kristelige organisasjoner, partipolitiske ungdomsorganisasjoner, rusgiftspolitiske organisasjoner, natur- og miljøorganisasjoner, humanitære organisasjoner, utvekslingsorganisasjoner og andre organisasjoner. ABUR representerer således et stor mangfold.

ABURs styre
Rådets styre består av leder og fire medlemmer med fast møtende vararepresentanter, totalt ni representanter. Styremedlemmene velges for to år av gangen, mens lederen velges hvert år. Årsmøtet er ABURs høyeste myndighet, og avholdes innen utgangen av mars hvert år.

Barn og ungdom som viktig samfunnsressurs
Gjennom organisert trening utvikler barn og unge et levende og sterkt samfunnsengasjement og får tro på egne talenter, rettigheter og plikter. Barn og unge er en viktig samfunnsressurs, og vårt arbeid bygger på troen om at barn og unge både vil, kan og mestrer.

ABUR - organisasjonenes representant
Våre medlemmer er barne- og ungdomsorganisasjoner er speiderorganisasjoner, bygdelagsorganisasjoner, kristelige organisasjoner, partipolitiske ungdomsorganisasjoner, rusgiftspolitiske organisasjoner, natur- og miljøorganisasjoner, humanitære organisasjoner, utvekslingsorganisasjoner og andre organisasjoner. ABUR representerer således et stor mangfold.

ABURs styre
Rådets styre består av leder og fire medlemmer med fast møtende vararepresentanter, totalt ni representanter. Styremedlemmene velges for to år av gangen, mens lederen velges hvert år. Årsmøtet er ABURs høyeste myndighet, og avholdes innen utgangen av mars hvert år.