Dialogmøte om rekruttering av barn og unge fra Øst-Europa

Tid: 
21. mars 2017, kl. 18.00-20.00

Sted:
Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgate 4 i Galleriet i Oslo

Påmelding:
Sendes via post eller til abur@online.no innen 21. mars kl. 12.00

Invitasjon:
Dialogmøte om rekruttering

De senere årene har vi fått mange nye innbyggere i vår region fra Øst-Europa. Bare fra Polen bor det 100.000 i Norge.

Hvordan skal vi få barn og ungdom fra denne gruppen til å bli med i våre organisasjoner? Hva må vi ta hensyn til, og hvilke koder må vi knekke?

Men barn og ungdom fra denne gruppen er i liten grad med i våre organisasjoner. Vi har tidligere hatt en mailrunde hvor det har kommet noen innspill. For å ta denne saken videre inviterer vi nå organisasjoner som er opptatt av dette, og kanskje har noen erfaringer med medlemmer med opphav i Øst-Europa til å komme sammen å drøfte hvordan vi kan bli flinkere til å rekruttere barn og unge fra denne gruppen til våre organisasjoner.