Årsmøte i Akershus barne- og ungdomsråd (ABUR)

Tid:
16. april 2020, kl. 18.30

Sted:
Arrangementet sendes direkte i Facebook-arrangementet. Trykk "Skal" for å delta.

Frister

Saker som ønskes behandlet må være ABUR i hende senest 6 uker før årsmøtet dvs torsdag 5. mars. Innkalling og sakspapirer skal sendes medlemsorganisasjonene senest fire uker før årsmøtet. Disse papirene må organisasjonene videresende til sin årsmøtedelegat.

Det møter en representant fra hver medlemsorganisasjon. Fyll ut påmeldingsskjema og send det inn til ABUR så snart som mulig. Årsmøte sendes direkte i Facebook-arrangementet. Trykk "Skal" for å følge sendingen.

På valg

I ABUR er alltid leder og revisor på valg for 1 år av gangen. 2 styremedlemmer og varamedlemmer er på valg for 2 år.

Alle tre plassene i valgkomitéen er på valg. Disse velges for et, to og tre år.

Nominasjon av kandidater til styret, revisor og valgkomité

Organisasjonene bes sende inn forslag på kandidater til abur@online.no så fort som mulig. Det er fint dere også kan gi en liten beskrivelse av de dere nominerer, både bakgrunn og organisasjonserfaring, og hvorfor dere mener vedkommende bør velges inn i ABUR-styret.

Sakspapirer

Saksliste og tidsplan

Sak 3 forslag til forretningsorden

Sak 9 årsmelding 2019-2020

Sak 10 regnskap 2019 og sak 12 budsjett 2020

Sak 11 vedtekstendringer

Sak 13 arbeidsplan 2020-2021

Sak 15 valg