Årsmøte i Akershus barne - og ungdomsråd (ABUR)

Tid:
25. april 2019, kl. 18.30

Sted:
Fylkestingsalen i Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgate 4 i Galleriet i Oslo

Frister

Saker som ønskes behandlet må være ABUR i hende senest 6 uker før årsmøtet dvs torsdag 14. mars. Innkalling og sakspapirer skal sendes medlemsorganisasjonene senest fire uker før årsmøtet. Disse papirene må organisasjonene videresende til sin årsmøtedelegat.

Det møter en representant fra hver medlemsorganisasjon. Fyll ut påmeldingsskjema og send det inn til ABUR innen 12. april.

 

På valg

I ABUR er alltid leder og revisor på valg for 1 år av gangen. 2 styremedlemmer og varamedlemmer er på valg for 2 år.

Alle tre plassene i valgkomitéen er på valg. Disse velges for et, to og tre år.

 

Nominasjon av kandidater til styret, revisor og valgkomité

Organisasjonene bes sende inn forslag på kandidater til abur@online.no så fort som mulig. Det er fint dere også kan gi en liten beskrivelse av de dere nominerer, både bakgrunn og organisasjonserfaring, og hvorfor dere mener vedkommende bør velges inn i ABUR-styret.

 

Sakspapirer

Saksliste og tidsplan

Sak 3 forslag til forretningsorden

Sak 9 årsmelding

Sak 10 regnskap 2018 revisjonsberetning 2018

Sak 11 budsjett 2019

Sak 12 forslag til arbeidsplan 2019-20

Sak 13 sammenslåing av ABUR og ØBUR til Viken BUR