Årsmøte i Akershus barne - og ungdomsråd (ABUR)

Tid:
16. april 2018, kl. 17.30

Sted:
Fylkestingsalen i Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgate 4 i Galleriet i Oslo

Varsel om årsmøte i ABUR

Varsel om årsmøte i ABUR torsdag 16. april 2018 kl 18.30

Det varsles herved om årsmøte i ABUR mandag 16. april kl 18.30 i fylkestingsalen i Akershus fylkeskommunes lokaler i Schweigaardsgate 4 i Oslo (i Galleriet – mellom Oslo S og Bussterminalen).

 

Frister

Saker som ønskes behandlet må være ABUR i hende senest 6 uker før årsmøtet dvs torsdag 5. mars. Innkalling og sakspapirer skal sendes medlemsorganisasjonene senest fire uker før årsmøtet. Disse papirene må organisasjonene videresende til sin årsmøtedelegat.

Det møter en representant fra hver medlemsorganisasjon. Vedlagt ligger påmeldingsskjema. Fyll skjemaet ut, og send det inn til ABUR innen 15. mars.

 

På valg

I ABUR er alltid leder og revisor på valg for 1 år av gangen. 2 styremedlemmer og varamedlemmer er på valg for 2 år.

Alle tre plassene i valgkomitéen er på valg. Disse velges for et, to og tre år.

 

Nominasjon av kandidater til styret, revisor og valgkomité

Organisasjonene bes sende inn forslag på kandidater til abur@online.no så fort som mulig. Det er fint dere også kan gi en liten beskrivelse av de dere nominerer, både bakgrunn og organisasjonserfaring, og hvorfor dere mener vedkommende bør velges inn i ABUR-styret.

 

Sakspapirer

Saksliste og tidsplan

Sak 3 forslag til forretningsorden

Sak 9 årsmelding 2017-2018

Sak 10 regnskap 2017 revisjonsberetning 2017

Sak 11 budsjett 2018

Sak 12 forslag til arbeidsplan 2018-2019

Sak 13 A vurdering av medlemskap

Sak 13 B fra styret: Viken fylkeskommune

Sak 14 valgkomitéens innstilling