Stilling ledig

4 års vikariat som daglig leder i ABUR

Daglig leders arbeidsoppgaver kan oppsummeres slik:

 • Sekretær for styret
 • Ansvar for administrative oppgaver ved kontoret
 • Kontakt med medlemsorganisasjonene, fylkeskommunen, andre samarbeidspartnere og fylkespolitikere
 • Holde seg oppdatert på kultur- og frivillighetspolitikk
 • Økonomistyring og budsjettarbeid
 • Informasjonsarbeid blant annet gjennom nettsider og sosiale media
 • Saksforberedelser og etterarbeid fra styremøter, konferanser, årsmøter
 • Saksbehandling av organisasjonenes søknader om fylkeskommunale tilskudd
 • Ansvarlig for prosjekter ABUR påtar seg, som Ungdommens Kulturleir
 • Deltakelse i fylkesomfattende råd og eksterne fora der det er naturlig at ABUR er med
 • Utfører andre oppgaver som styret måtte vedta
 • Fra 1.1.2020 slås Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner sammen til Viken fylkeskommune. Årsmøtet i ABUR har vedtatt at en ønsker å danne Viken Barne- og Ungdomsråd hvor også Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) inngår. Daglig leder vil bli sentral i denne prosessen.

 

ABUR holder til i Akershus fylkeskommunes lokaler i Strømsveien 62 på Strømmen i Skedsmo. Her deler vi lokaler mer Akershus Amatørteaterråd (ATR), Akershus Kunstforeninger (AKFO) og Akershus Fylkeshusflidslag (AF).

I tillegg til relevant utdanning ser vi etter søkere med erfaring fra styrearbeid i regionale barne- og ungdomsorganisasjoner i vårt område, og har god kjennskap til offentlig forvaltning på regionalt plan, og gjerne kjennskap til arbeidet i ABUR.

Søker må kunne jobbe selvstendig.

Lønn etter avtale.

Søknad, CV, attester fra arbeid i frivillige organisasjoner sendes abur@online.no innen 13. oktober.

Søknadstekst - 4 års vikariat daglig leder ABUR