Illustrasjon

ABUR er en paraplyorganisasjon

for frivillige barne- og

ungdomsorganisasjoner i Akershus

Om ABUR

Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR) er et fylkesregionalt samarbeidsorgan for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Akershus og andre ikke-kommersielle organiserte ungdomsgrupper på fylkesplan. Vi er et kontaktledd mellom organisasjonene, fylkespolitikerne og fylkesadministrasjonen.

ABUR skal fremme forståelsen for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet, og er et talerør overfor fylkeskommunale myndigheter i barne- og ungdomspolitiske spørsmål. ABUR er også et service- og kompetansesenter for organisasjonene, og gjennom sitt arbeid ivaretar ABUR organisasjonenes interesser for blant annet når det gjelder bevilgnings- og tilskuddsordninger.

Nyheter og arrangement

Lær å holde rekrutteringskurs

Tid:  24. mai 2016, kl. 17.30-20.30 Sted: Fylkestingsalen i Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgate 4 i Galleriet i Oslo Påmelding: Send navn og organisasjon til...

Hvordan bygge et bærekraftig lokallag

Tid:  19. april 2016, kl. 17.30-20.30 Sted: Fylkestingsalen i Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgate 4 i Galleriet i Oslo Påmelding: Send navn og organisasjon tl...

Ungdommens kulturleir

Tid:  31. juli - 5. august 2016 Sted: Follo Folkehøgskole i Vestby Påmelding: Sendes via post eller til abur@online.no Invitasjon: Ungdommens Kulturleir 2016.pdf

Ungdommens kulturleir

Tid:  30. juli - 4. august 2017 Sted: Follo Folkehøgskole i Vestby Påmelding: Sendes via post eller til abur@online.no Invitasjon: Ungdommens kulturleir 2017

Lær å holde rekrutteringskurs

Tid:  24. mai 2016, kl. 17.30-20.30 Sted: Fylkestingsalen i Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgate 4 i Galleriet i Oslo Påmelding: Send navn og organisasjon til...

Våre medlemsorganisasjoner